Maak een afspraak:

06 - 423 530 29
info@mensendieckbaarn.nl

Gezondheidscentrum Baarn

Plataanlaan 5 Baarn

Geachte cliënt/ patiënt,

Nu het coronavirus zich verspreidt in Nederland heeft dat grote gevolgen voor ons allemaal. Als paramedici nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Zoals u via de media en het ministerie wellicht al heeft vernomen mogen wij geen fysieke behandelingen meer uitvoeren. Dit, om de veiligheid van de patiënt en de therapeut te waarborgen.

Dit houdt in dat wij per direct de behandelingen op de praktijk moeten stoppen en de zorg online voortzetten, dit gebeurt via een (AVG-proof) videoconsult. Hiermee behouden we de gelegenheid om uw lichamelijke klachten te beoordelen en advies/begeleiding te geven. Vooralsnog geldt deze maatregel voor de komende twee weken (tot 6 april) en geldt voor:

1. Intake gesprek
2. Reguliere behandeling
3. Zwangerschapscursus (individueel én groepsverband mogelijk!)

Indien u niet beschikt over de mogelijkheid tot een videoconsult is een telefonische zitting het alternatief. Het videoconsult/telefonische zitting wordt door de zorgverzekeraar vergoedt als reguliere zitting. Zowel het videoconsult als telefonisch zitting vinden plaats op een vooraf afgesproken tijdstip en duren net als een reguliere behandeling ± 30 minuten.

Er zijn uitzonderlijke situaties waarbij behandeling op afstand echt geen optie is. Uw arts zal dan een verwijzing uitschrijven waarop specifiek vermeld wordt dat behandeling op de praktijk ook tijdens deze crisis situatie noodzakelijk is.

Heeft u aan de hand van bovenstaande nog vragen neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail en app. Tevens brengen wij informatie naar buiten over onze gang van zaken via onze Facebook pagina: f. mensendieckcesarbaarn

Samen sterk!

Hartelijke groet,

Saskia van Garderen en Jolanda Loman