Maak een afspraak:

06 - 423 530 29
info@mensendieckbaarn.nl

Gezondheidscentrum Baarn

Plataanlaan 5 Baarn

De oefentherapeut Cesar Mensendieck zal tijdens de behandeling al het mogelijke doen de cliënt de juiste hulp te bieden. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er reden tot onvrede zijn. In dat geval kun je als cliënt het volgende doen:

1. Het probleem bespreken.
Bespreek het probleem eerst met de oefentherapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat er voldoende tijd is en zoek samen naar een bevredigende oplossing.
2. Advies en ondersteuning van een Zorgbelangorganisatie.
Is het lastig de oefentherapeut rechtstreeks te benaderen, of kom je er samen niet uit, dan kan een Zorgbelangorganisatie in de buurt (zie hieronder voor adresgegevens) uitkomst bieden. Deze organisatie geeft informatie over de rechten van de cliënt, maar kan ook praktische ondersteuning bieden bij gespreksvoering of het schrijven van een brief. De Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramidici Eerstelijn.

Is er sprake van een serieuze klacht, dan kan de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort deze behandelen en uitspraak doen. De Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid namens de beroepsvereniging van de betreffende oefentherapeut.

De Klachtencommissie behandelt alleen schriftelijk, per brief ingediende klachten. De Zorgbelangorganisatie kan helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van de brief bericht de Klachtencommissie over de procedure. Er zijn twee mogelijkheden: 1. De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen cliënt en oefentherapeut te verbeteren. Dat kan alleen als beide partijen dat willen.
2. De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over de klacht, waarbij ze aangeeft welke maatregelen de oefentherapeut kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen.

Om een klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is, al dan niet via een machtiging van de cliënt voor opvraging van medische gegevens. De oefentherapeut schrijft op verzoek van de Commissie een reactie op de klacht. Mogelijk vraagt de Commissie beide partijen om aanvullende informatie over de feitelijke gang van zaken wint inlichtingen in bij andere betrokkenen of externe deskundingen. Beide partijen kunnen de stukken inzien. De Commissie gerandeert zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van alle gegevens en de hele procedure verloopt volgens een vast protocol. De Zorgbelangorganisatie kan de cliënt tijdens de procedure begeleiden. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen en advies is niet bindend. Maar over het algemeen zal de oefentherapeut het advies wel opvolgen.

Belanghebbende hoeft geen kosten te maken voor de hierboven beschreven klachtenprocedure.
Adressen en telefoonnummers
Zorgbelangorganisatie:
Klachtenopvang Zorg
Tel.: 0900 24 37 070
www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ontwikkeling van de klachtenregeling: aangesloten beroepsorganisaties in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut.